Lantbrukare – ett brett begrepp

För att man ska få räkna sig själv som lantbrukare krävs det att man har mark som man lever på, detta är egentligen det enda som definierar en lantbrukare idag och därför kan begreppet bli väldigt vitt och brett. De som endast sysslar med att odla och inte har några djur räknas fortfarande som lantbrukare medan de som endast har djur räknas som lantbrukare. Det handlar helt enkelt om att man lever från det som jorden ger en och på så sätt även skapar sin försörjning.

I Sverige minskar lantbruket varje år och det har blivit svårt för de lantbrukare som finns att ta sig runt. Det handlar till stor del om konkurrens från andra länder och då andra länder har olika regler angående hur man ska hålla sina djur samt vika kemikalier man får använda sig av på sina grödor samt givetvis har ett varmare klimat kan detta bli en mycket tuff konkurrens.

De lantbrukare som finns i Sverige idag är bland annat mjölkbönder, bönder som har hönor, getter och får, samt de som odlar olika typer av grödor. Alla dessa kallas för lantbrukare och de säljer därefter sina varor till butikerna som säljer dem vidare till konsumenterna. Små lantbruk räknas idag ofta mer som hobby då det kan vara väldigt svårt att leva på detta, även stora lantbruk kan ha det svårt att ta sig runt.

Det krävs fler lantbruk i Sverige idag och detta är ett otroligt viktigt yrke vilket är anledningen till att man bör välja att handla mer lokalproducerat och se till att i största möjliga mån till exempel köpa EKO. Ge gärna bönderna en krona till då detta kommer att hjälpa dem att gå runt och bevara Sveriges lantbruk, det är även viktigt för Sveriges självförsörjning och idag producerar inte Sverige tillräckligt med mat för ens hälften av befolkningen.